Meny

Mål 1 webbövningar

Här är alla webbövningar till Mål 1 samlade.

Mål 1 webbövningar

Zooma

Om du vill förstora eller förminska sidan kan du klicka på Ctrl och + eller Ctrl och - på ditt tangentbord.

Info
Mål 1 webbövningar
Projektledare: Karin Lindberg
Projektgrupp: Malin Fogelström, Camilla Bengtsson, Karin Lindberg, Ingrid Lane
© 2013 Natur & Kultur, Stockholm
9789127424012

Tekniska förutsättningar
• Internetuppkoppling
• IE version 8.0 eller senare/Firefox 13.0 eller senare/
Safari 5 eller senare/Chrome 24 eller senare
• Högtalare
• Mikrofon (för att spela in tal)
• Adobe Flash Player (för att spela in tal)
Produkten är anpassad för upplösningen 1024x619 och fungerar på PC och Mac.
Fungerar även för iPad 2 och senare/iPhone 4 och senare
(gäller Safari, dock ej möjligt att spela in tal).

Underhåll och drift
Natur & Kultur ansvarar för att produkten finns tillgänglig dygnet runt alla dagar på året, med förbehåll för avbrott p g a tekniska, underhålls-, drifts- eller säkerhetsmässiga skäl samt avbrott som Natur & Kultur inte kan råda över. Förlaget ansvarar inte för någon form av teknisk support till licenstagaren.
Kopiering av produkten är förbjuden med undantag för licenstagarens digitala kopiering för användning i den egna undervisningen under abonnemangsperioden.

NATUR & KULTUR
Box 27 323, 102 54 Stockholm
Kundtjänst: Tel 08-453 85 00, order@nok.se
Redaktion: Tel 08-453 86 00, info@nok.se
www.nok.se
Order och distribution: Förlagssystem, Box 30 195, 104 25 Stockholm
Tel 08-657 95 00, order@forlagssystem.se
www.fsbutiken.se
Adobe Flash
Du har en gammal version av Adobe Flash installerad.
Den kan ge problem vid uppspelning av ljud och filmer.
Gå till Adobes webbplats för uppgradering

Visa inte mer
Stäng
Vill du avsluta och stänga fönstret?

ja
Börja om ...
Vill du starta ett test nu?
Du kommer att flyttas till testets första sida.janej, jag vill fortsätta att öva